Privacy
 
VarmMailKorps- butikkenFacebookIntern

Siden sommeren 2008 har Øksedal været delvist opvarmet af et jordvameanlæg. Tidligere anvendtes udelukkende et oliefyr, men jordvarmeløsningen er betydelig mere miljøvenlig og pengebesparende.

Steen Andersen fra Øksedaludvalget har i et interview med NEWS fortalt om jordvarmen på Øksedal.

"Hvor længe der har været jordvarme på Øksedal?"
Jordvarmeanlægget blev sat i drift kort før den Internationale lejr i 2008.

"Hvad jordvarme egentligt går ud på (hvordan fungerer det?)"
Populært sagt fungerer jordvarme som et køleskab. I et normalt køleskab køles madvarerne ned og varmen ledes bort bagpå køleskabet.

I jorden udenfor Øksedal ligger 1200 meter slange med en opløsning af sprit og vand. Denne blanding har en temperatur på ca. 8 grader, og i jordvarmeanlægget nedkøles denne blanding til ca. 4 grader. Den varmeenergi, der tages ud af spritopløsningen, overføres til vandet i Øksedals radiatorer.

"Hvorfor har man lavet det på Øksedal?"
Tidligere var Øksedal udelukkende opvarmet af et oliefyr af ældre dato. Den årlige udgift til fyringsolie var ca. 75.000 kr. Desuden havde vi en olietank, der var tæt på at falde for aldersgrænsen. Endelig har vi været temmelig hjemsøgt af olietyverier.  Lejren i 2008 havde temaet "Ren energi", og jordvarme er defineret som vedvarende, grøn energi. Derfor valgte vi at installere jordvarme i forbindelse med lejren.

"Hvad har gevinsten været for Øksedal, at der er jordvarme?"
Udover at vi nu er "mere grønne" har vi sparet 75.000 kr. pr år på vores olieregning. Til gengæld køber vi nu el for 30-40.000 kr. mere. Men i kolde kontanter sparer vi nok ca. 25.000 kr. pr år. Og så har vi det som spejdere rigtig godt med at anvende vedvarende energi.