Privacy
 
VarmMailKorps- butikkenFacebookIntern

Landskabet forandres - ultimo 2008

Der var engang - da Øksedal lå midt på heden og man gik i gang med at beplante arealet. Vores naboer plantede også skov og efter nogle år lå Øksedal ikke længere midt på heden, men næsten midt i en nåleskov.

Sådan er det ikke længere. Vores gode nabo mod nord og vest, Lund, døde for nogle år siden og nu har hans arvinger solgt jorden. Spejderkorpset var gået med i et lille konsortium for at købe Lunds jord, men desværre var (og er) jorden udlagt til landbrug, hvilket gjorde den meget mere værd, end vi havde råd til.

Vi har derfor fået en ny god nabo, der har brug for jorden til sit landbrug men samtidig vil dele noget af jorden med os til mere rekreative formål. Nedenfor har vi forsøgt at vise hvordan der ser ud omkring Øksedal - den 2. november 2008 (Klik på billederne og se en større udgave).

Udsigt fra lejrkirken mod vest. Der er blevet endnu mere åbent...

Lidt mere udsigt fra lejrkirken mod vest. Der er blevet endnu mere åbent... men om nogle måneder er der måske sø-udsigt fra lejrkirken!

... og lige et sidste "view" fra lejrkirken

Går man forbi lejrkirken mod vest skal man se sig for i fremtiden: Ellers får man våde fødder! Inde i skoven har der i mange år ligget en sø - der efter hånden var blevet et sumpet hul. Nu er træerne fældet og søen kommet frem igen.

Bag lejrkirken ved søen kigger man mod vest og lidt mod syd - og lige pludselig opdager man den "gamle lejbålsplads"...

Udsigten fra søbredden mod nordvest, hvor der nu er helt åbent op til "Lunds gård". Skellet går cirka midt i den "nye" sø og det er aftalt med vores nabo, at vi er fælles om arealet rundt om søen. Der vil blive plantet og sået græs rundt om søen, så arealet kan bruges til aktiviteter i fremtiden.

Rundt om søen og et kig mod nordøst mod lejrkirken. Det er vores søbred på højre side.

På vestsiden af søen og et "kig" mod nord. En del af arealet vil ifølge vores nabo blive beplantet og tjene som en slags rekreativt område, som vi også må bruge.

Lidt længere mod nord med Øksedal på højre hånd er der frit udsyn til "Lunds gård", der engang lå  midt i skoven. Nogle synes måske, at det er "brutalt" sådan at nedlægge hele skoven: Men området var ikke ordentligt ryddet efter stormen i januar 2005 og derfor i praksis ubrugeligt som skov.

Et kig hen ad vejen, der går lige nord for boldbanen. Naboen lader denne vej forblive og marken mod nord afgrænses i fremtiden af løvtræerne i venstre side af billedet.

Hvis man står på den lille vej bag (nord for) boldbanen og kigger mod nord og nord-vest vil man se, at skoven er helt ryddet. Her vil der være marker hen på foråaret 2009.

Her står vi på grusvejen hvor Øksedal begynder og kigger mod nord(vest). Skoven er ryddet på "Lunds jord". Træerne der ses lidt længere væk ligger på en lille trekant jord, som ikke hørte til "Lunds jord" og som vores nye nabo ikke har købt.

Et "kig" fra grusvejen over mod "Lunds gård".

Når man rydder skov, bliver der som regel lidt at lave tændstikker af..... ;-)

Kig forbi Øksedal, hvis du kommer på de kanter. Det næste lange stykke tid vil man sikkert kunne se ændringer hver uge.